Klachtenregeling

De gezinshuisouders van Gezinshuis Samen Apart doen altijd hun uiterste best om goede zorg te bieden. Bent u ontevreden of heeft u een klacht over de gezinshuisouders?

De beste manier om een probleem op te lossen, is om erover te praten. Wij bespreken dit graag direct met u!

Neem daarom gerust contact met ons op!

Als u er met de gezinshuisouders niet uit komt, kunt u ook contact opnemen met ons onafhankelijke vertrouwenspersoon die werkzaam is bij JeugdStem. JeugdStem is een onafhankelijk meldpunt voor jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg. U kunt contact opnemen met ons contactpersoon Rowan van Halm, zij kan u adviseren en waar nodig ondersteunen.

Voor meer informatie over JeugdStem en onze vertrouwenspersoon, zie het kopje ‘vertrouwenspersoon’.

Wij werken conform de klachtenprocedure van Gezinshuis.com. Voor meer informatie kunt u terecht bij: https://www.gezinshuis.com/klachtenregeling/

Vertrouwenspersoon

Gezinshuis Samen Apart werkt samen met JeugdStem. JeugdStem is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van JeugdStem is gratis. JeugdStem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersoon is niet in dienst van Gezinshuis Samen Apart.

Een JeugdStem vertrouwenspersoon:
• Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en left uit hoe de jeugdzorg werkt;
• Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• Geeft informatie over rechten en rechtsposities in de jeugdzorg;
• Draag bij aan verbetering van kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je JeugdStem:
• Bel gratis naar: 088-5551000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.