Onze missie

Onze missie is het creëren van een veilige en liefdevolle thuisomgeving, waarin jeugdigen kunnen groeien en bloeien en zich voorbereiden op een zelfstandig leven. Wij zijn vastberaden om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun volledige potentieel, het versterken van hun veerkracht en het bevorderen van hun zelfstandigheid.

 

Onze visie

Onze visie is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor jeugdigen die niet langer bij hun (biologische)ouders kunnen wonen. In ons gezinshuis streven wij ernaar om een warme en liefdevolle thuisomgeving te bieden, waar jeugdigen zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Wij vinden dat ieder jeugdige een warme, veilige en stabiele plek verdient om op te kunnen groeien, zodat de jeugdige zich kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jongvolwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Ook als dit niet mogelijk is bij hun biologische ouders.

Wanneer jeugdigen in ons gezinshuis geplaatst worden, hechten wij er waarde aan dat de (biologische) ouders en het netwerk van de jeugdigen, daar waar mogelijk, betrokken zijn en blijven. Wij zijn van mening dat een jeugdige zich pas echt goed kan ontwikkelen als de (biologische) ouders de plek van de jeugdige in het gezinshuis ondersteunen.